005900T001 - 59 Strike Flush -1/8" to 1/4" Grey Powder Coating

£0.00
SKU 005900T001

Roller Strike -3.2mm to 6.4mm (-1/8” to 1/4”) Grey Powder Coated